top of page

COMMENTARIES, ESSAYS AND OP-EDS

      Ľubomír Martin Ondrášek

Extending Love in Response to Hatred and Humiliation. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, May 26, 2022.

Choosing Courage at the Time of Cowardice, Opportunism, and Adversity. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, April 18, 2022.

Living in Truth Amid Ideological Falsehood and Political Hypocrisy. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, March 21, 2022.

Václav Havel: A Prophet to America. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, February 11, 2022.

Freedom in America: Long Taken for Granted, Now in Need of Defending. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, January 18, 2022.

A Christmas Tribute to America. Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, December 20, 2021.

Odpovedať na volanie, žiť Božie povolania [Answering God’s Call, Living God’s Callings]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. December 22, 2020.

Abraham Joshua Heschel: Verejná teológia ukotvená v spiritualite a inšpirovaná prorokmi [Abraham Joshua Heschel: Public Theology Grounded in Spirituality and Inspired by the Prophets]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. September 6, 2020.

O najhoršej chorobe oka – rasizme [On the Worst Eye Disease – Racism]. Denník N. August 6, 2020.

Nie je teológia ako teológia. Akú potrebuje Slovensko? [There Are Many Theologies. What Kind Does Slovakia Need?]. Denník N. July 23, 2020.

Prežije americká demokracia? [Will American Democracy Survive?]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. June 15, 2020.

Amerika má veľa problémov, ale nie je to rasistická krajina [America Has Many Problems, But It Is Not a Racist Country]. Denník N. June 4, 2020.

Keď má demokracia výsledok, ktorý sa nám nepáči [When Democracy Produces a Result We Do Not Like]. Denník N. May 26, 2020, 6/99, 15.

Z nedeľných bohoslužieb do nákupného centra [From Sunday Worship to the Shopping Center: Why Can This Be a Problem?]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. May 4, 2020.

Život bez teplých nedeľných rožkov a symbol spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti [Living Without Warm Sunday Rolls as a Symbol of Social and Environmental Responsibility]. Denník N. April 22, 2020.

O najväčšej výzve amerického prezidenta [On the Greatest Challenge of the American President]. Denník N. April 14, 2020.

Veľa kresťanov, málo nasledovníkov Krista [Many Christians, Few Christ's Followers]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. August 25, 2019.

Musíme sa naučiť dobre kritizovať [We Must Learn How to Criticize]. Denník N. August 14, 2019, 5/156, 11.

Nezvyčajné priateľstvo katolíckeho konzervatívca a liberálneho protestanta [An Unusual Friendship Between a Catholic Conservative and a Liberal Protestant]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. July 21, 2019.

Slovensko potrebuje politikov s víziou [Slovakia Needs Politicians With a Vision]. Denník N. July 18, 2019, 5/137, 11.

Neliberálne postoje v liberálnom rúchu [Illiberal Attitudes in Liberal Clothing]. Denník N. June 25, 2019, 5/121, 11.

Súkromný život verejného teológa: problém nezriadenej sexuality [The Private Life of a Public Theologian: The Problem of Disordered Sexuality]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. June 21, 2019.

Spoločenský zmier vyžaduje odpustenie [Social Reconciliation Requires Forgiveness]. Denník N. June 4, 2019, 5/106, 11.

Úpadok progresívneho kresťanstva a budúcnosť sociálneho evanjelia [The Decline of Progressive Christianity and Future of the Social Gospel]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. May 23, 2019.

Martin Luther King, Jr.: verejný teológ a transformačný vodca [Martin Luther King, Jr.: Public Theologian and  Transformational Leader]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. April 30, 2019.

Slušné a spravodlivé Slovensko – aj pre Rómov [Decent and Just Slovakia – Also for the Roma]. Denník N. April 17, 2019, 5/76, 11.

Blahoželanie novozvolenej prezidentke [Congratulations to the Newly Elected President]. Denník N. April 2, 2019, 5/65, 11.

Sociálne evanjelium ako verejná teológia: prínos, kritika, výzva [Social Gospel as Public Theology: Contribution, Criticism, Challenge]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. March 28, 2019.

Intelektuáli, ktorí v dospelosti našli cestu do Katolíckej cirkvi [Intellectuals Who Have Found Their Way into the Catholic Church in Their Adulthood]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. February 28, 2019.

Politika bez pokory vedie do pekla [Politics Without Humility Leads to Hell]. Denník N. February 21, 2019.

Čo si počať s láskou k národu [What to Do With Love for the Nation]. Denník N. February 06, 2019.

Richard John Neuhaus: obranca liberálnej tradície, odporca liberálnej ortodoxie [Richard John Neuhaus: Defender of the Liberal Tradition, Opposer of Liberal Orthodoxy]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. January 28, 2019.

Obeťami domáceho násilia sú aj muži. Nezabúdajme na nich [Victims of Domestic Violence Are Also Men. Do Not Forget About Them]. With Danni Ondraskova. Denník N. December 28, 2018.

Verejný teológ: hlas rozumu a svedomia, nie hlasná trúba politikov a strán [Public Theologian: The Voice of Reason and Conscience, Not the Loud Trumpet of Politicians and Parties]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. December 28, 2018.

Dôveryhodnosť médií ovplyvňuje aj to, ako informujú o cirkvi [The Media’s Credibility Also Depends on Their Reporting About the Church]. Denník N. December 11, 2018, 4/238, 11.

Jánovi Figeľovi sa nepodarilo rozptýliť pochybnosti [Ján Figeľ Has Not Dispelled Doubts]. Denník N. October 3, 2018.

Autentický mier je dobro, ktoré niečo stojí [Authenthic Peace Is a Costly Good]. Denník N. September 25, 2018, 4/185, 11.

Solidarita s otrasenými katolíkmi v čase krízy [Solidarity with the Shaken Catholics in a Time of Crisis]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. September 3, 2018.

Mal by Ján Figeľ pokračovať vo funkcii? [Should Ján Figeľ Continue in His Position?]. Denník N. September 4, 2018, 4/170, 10.

Hlas rozumu a svedomia uprostred postmodernej kakofónie [A Voice of Reason and Conscience in the Midst of Postmodern Cacophony]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. August 13, 2018.

Je možné byť priateľmi napriek ideologickým a politickým rozdielom? [Can We Be Friends Despite Ideological and Political Differences?]. With Danni Ondraskova. Denník N. July 25, 2018, 4/142, 11.

Ak chcú kresťania meniť spoločnosť, musia pozývať k nasledovaniu Krista [If Christians Want to Change Society, They Must Invite People to Follow Christ]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. June 22, 2018.

Za Kotlebov návrh nehlasovať ani v gumených rukaviciach [Kotleba’s Proposal Should Not Be Supported]. Denník N. June 1, 2018, 4/104, 18.

A Public Theologian from ‘Atheist’ Czechia: Tomáš Halík Turns SeventySightings: Religion in Public Life. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, May 31, 2018.

Slovensku hrozí kultúrna vojna. Ako jej možno predísť? [How Can Slovakia Avoid an Imminent Culture War?]. Denník N. May 29, 2018, 4/102, 11.

Cieľom verejnej teológie je dobrá spoločnosť [The Goal of Public Theology Is a Good Society]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. May 20, 2018.

Mal by Západ načúvať kritike Východu? [Should the West Listen to Criticism from the East?]. Denník N. May 15, 2018, 4/92, 11.

Kresťan: Krotiteľ cynizmu, šíriteľ nádeje, nástroj zmeny [The Christian as a Cynicism Tamer, Hope Spreader, and Difference Maker]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. April 30, 2018.

Za spravodlivejšie Slovensko [Toward a More Just Slovakia]. Denník N. April 24, 2018, 4/79, 11.

Ak chceme udržať demokraciu, musíme skrotiť cynizmus [Preserving Democracy Requires to Taming Cynicism]. Denník N. April 10, 2018, 4/69, 10.

Cesta viery Jean Bethke Elshtainovej [The Spiritual Journey of Jean Bethke Elshtain]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. March 15, 2018.

Nepodľahnime nenávisti v oprávnenom boji za spravodlivosť [We Must Not Succumb to Hate in the Legitimate Struggle for Justice]. Denník N. March 13, 2018.

Kto je lepší kresťan? Politik, ktorý nezneužíva kresťanskú kartu [Who is the Better Christian? A Politician Who Does Not Abuse the Christian Card]. Denník N. February 13, 2018, 4/31, 11.

Abraham Lincoln: inšpirácia a výzva [Abraham Lincoln: Inspiration and Challenge]. Denník N. February 9, 2018, 4/29, 18.

The Irony of Czechoslovakia’s History: Twenty-Five Years After the Velvet DivorceProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, January 27, 2018.

Prvácke vysvedčenie prezidenta Trumpa [President Trump’s First-Year Report Card]. Denník N. January 23 , 2018, 4/16, 11.

Pokračovanie putovania: charakteristiky verejnej teológie Tomáša Halíka [Continuation of the Journey: Characteristics of Public Theology of Tomáš Halík]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. December 15, 2017.

O Vianociach, politickej korektnosti a začiatku pádu Roberta Fica [On Christmas, Political Correctness, and the Beginning of the Fall of Robert Fico]. Denník N. December 14 , 2017, 3/238, 11.

Husákove deti sú najšťastnejšou generáciou. Budú aj najlepšou? [Husak's Children Are the Luckiest Generation. Will They Also Be the Best?]. Denník N. November 16, 2017, 3/218, 18.

Trojdňové putovanie s Tomášom Halíkom a niekoľko myšlienok o jeho teológii [A Three-Day Journey with Tomáš Halík and a Few Thoughts on His Theology]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. November 16, 2017.

O politickej zodpovednosti kresťanov [On Christian Political Responsibility]. Rozsievač: Časopis Bratskej jednoty baptistov. Bratislava, SK: Bratská jednota baptistov, 86/11, 10.

Skrotenie kritického ducha [Taming the Critical Spirit]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. October 19, 2017. 

Je na amerických univerzitách ohrozená sloboda prejavu? [Is Free Speech at Risk at American Universities?]. With Danni Ondraskova. Denník N. October 6, 2017, 3/191, 20.

Má štátne financovanie cirkví negatívny dosah na ich verejnú službu? [Does State Funding of Churches Have a Negative Impact on Their Public Service?]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. September 11, 2017.

O registrovaných partnerstvách inak [A Different Look at the Registered Partnerships]. Denník N. August 24, 2017, 3/163, 11.

Verejní teológovia: Kto sú a prečo ich potrebujeme? [Public Theologians: Who Are They and Why Do We Need Them?]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. August 8, 2017.

Komjatické priateľstvá robia našu krajinu horšou [Some Friendships Make Our Country Worse]. Denník N. July 28, 2017, 3/144, 18.

Nad písaním vlastného epitafu [On Writing One’s Own Epitaph]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. July 11, 2017.

Europe’s Migration and Refugee Crisis: In Defense of Realistic IdealismProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, June 29, 2017.

Nálepka nič neznamená: náboženstvo ako jed, placebo a liek [The Label Does not Mean Anything: Religion as a Poison, Placebo, and Medicine]. Denník N. June 28, 2017, 3/123, 10.

Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus [A Christian Approach to the Migration Crisis? Realistic Idealism]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. June 19, 2017.

Zostane financovanie cirkví v roku 1949? [Will Churches Continue to Be Funded Under the 1949 Act?]. Denník N. June 13, 2017, 3/112, 11.

Spomeňte si na Ivetu, keď budete najbližšie čítať bulvárne správy [Remember Iveta When You Are Reading Tabloid Gossip]. Denník N. April 28, 2017. 

     Republished: tyzden.sk. Bratislava, SK, May 1, 2017.

Ako zvestovať evanjelium v postmodernom svete? [How to Communicate the Gospel in the Postmodern World?]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. March 7, 2017.

Prežije demokracia na Slovensku? [Will Democracy Survive in Slovakia?]. Denník N. March 7, 2017, 3/46, 11. 

Slovakia’s New Religious Registration Law is a Step in the Wrong DirectionProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, March 1, 2017.

Ako proti nádeji, v nádej uveriť [Hoping Against Hope, He Believed]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. January 20, 2017.

 

Cirkvi nesmú mlčať, keď sa deje neprávosť [Churches Must Not Be Silent in the Face of Injustice]. Denník N. January 12, 2017, 3/8, 11.

Prorocké kresťanstvo: nádej proti korupcii [Prophetic Christianity: A Hope Against Corruption]. Denník N. December 21, 2016, 2/244, 11.

Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí k ušiam Pána [The Wages of the Laborers, Which You Kept Back by Fraud, Have Reached the Ears of the Lord]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. December 2, 2016.

Twenty-seven Years after the Velvet RevolutionProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, November 22, 2016.

Trump bude aj mojím prezidentom a zaslúži si šancu [Trump Will Be My President and He Deserves a Chance]. Denník N. November 16, 2016.

Čo nám návšteva dalajlámu pripomenula o Robertovi Ficovi [What the Dalai Lama’s Visit Reminded Us of Robert Fico]. Denník N. November 8, 2016, 2/214, 11. 

Kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť [Whoever Loves Money Never Has Enough]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. October 28, 2016.

Čomu môžu čeliť Clintonová či Trump? Možno netušíme [On the Biggest Security Challenge for the Next American President]. Denník N. October 21, 2016, 2/203, 18.

Návrh SNS na prísnu registráciu cirkví je zlý [SNS Proposal for Strict Registration of Churches Is a Bad Idea]. Denník N. October 11, 2016, 2/195, 10.

Kto stupňuje polarizáciu spoločnosti a ako je zabrániť? [Who Escalates Societal Polarization and How Should We Prevent It?]. Denník N. October 5, 2016, 2/191, 11.

Václav Havel’s Plea to America: ‘Help Russia on Road to Democracy.’ Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. With Danni Ondraskova. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, October 4, 2016.

Epidémia násilia v Chicagu. Sú zbrane problém? [Epidemic Violence in Chicago: Are Guns the Problem?]. Denník N. August 31, 2016, 2/168, 10. 

Ešte raz k obrane evanjelických biskupov a konzervatívnych kresťanov [Once Again On the Defense of the Lutheran Bishops and Conservative Christians]. Denník N. August 29, 2016.

Na obranu biskupov [In Defense of the Bishops]. Denník N. August 25, 2016, 2/165, 10.

V akej spoločnosti chceme žiť? [What Kind of Society Do We Want to Live In?]. Denník N. August 10, 2016, 2/154, 10. 

Central and Eastern Europe Needs an Engaged United StatesProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. With Danni Ondraskova. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, August 8, 2016.

Jedni nesme bremená druhých, a tak naplníme zákon Kristov [Bear One Another’s Burdens and in this Way You Will Fulfill the Law of Christ]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. August 8, 2016.

Demokracia potrebuje angažované cirkvi [Democracy Needs Engaged Churches]. Denník N. July 27, 2016, 2/144, 11. 

Ochotne otvárajme ruku núdznemu a chudobnému [Open Your Hand to the Poor and Needy]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. July 13, 2016.

Slávneho teológa cituje aj Fico. Stačí to? [A Famous Theologian Was Also Quoted by Fico: Is it Enough?]. Denník N. June 30, 2016, 2/126, 11.

Beda pastierom, ktorí pasú samých seba [Woe to Shepherds Who Feed Themselves]. Konzervatívny denník Postoj – Svet kresťanstva. June 16, 2016.

Dajme Bohu, čo patrí Bohu [Give to God What Belongs to God]. Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. June 8, 2016.

Syntetický ľudský genóm: Nádej alebo desivá vyhliadka? [Synthetic Human Genome: Hope or a Scary Prospect]. Denník N. June 3, 2016, 2/107, 18.

Etika zodpovednosti: Šebej, Havel a iní [Ethics of Responsibility: Šebej, Havel and Others]. Denník N. April 22, 2016, 2/77, 13. 

Buďme k politikom féroví: Aj k tým z Mosta [Let’s Be Fair to Politicians. Also to Those from Most]. Denník N. March 30, 2016, 2/60, 11. 

Tunnel at the End of the Light: Slovakia’s Democracy of TrialProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, March 23, 2016.

Politici klamú: Čo s tým môžeme robiť? [Politicians Lie - What Can We Do About It?]. Denník N. March 17, 2016, 2/53, 10.

Za Boha, za národ: Na čej strane je Boh? [For God and Nation: Whose Side is God on?]. Denník N. March 11, 2016, 2/49, 13.

Zrážka civilizácií alebo zmätok v civilizáciách? [The Clash of Civilizations or a Confusion Within Civilizations?]. Denník N. February 19, 2016, 2/34, 10. 

Hovoriť pravdu moci [To Speak Truth to Power]. Denník N. February 12, 2016, 2/29, 10.

Občianska zdvorilosť, morálka a demokracia [Civility, Morality, and Democracy]. Denník N. February 3, 2016, 2/22, 11. 

Falošná voľba medzi bezpečnosťou a súcitom [The False Choice Between Security and Compassion]. Denník N. December 3, 2015, 1/213, 11.

November 89: Naše zlé vlastnosti sú stále naším najväčším nepriateľom [November 89: Our Main Enemy Today is Still Our Own Worst Nature]. Denník N. November  17, 2015.

Antimoslimské postoje a konzervatívne hodnoty [Anti-Muslim Attitudes and Conservative Values]. Denník N. November 6, 2015, 1/195, 13.

Ako kresťania pomáhali utečencom a ako sa „mýlil“ kňaz Robin Williams [The Church as a Sanctuary for Refugees]. Denník N. October 8, 2015, 1/174, 10.

Aký by mal byť postoj kresťanov k utečeneckej kríze [What Should Be the Attitude of Christians Toward the Refugee Crisis]. Denník N. August 31, 2015, 1/148, 11.

Rozhodný vojenský zásah proti Islamskému štátu je nevyhnutnosť [Decisive Military Action Against the Islamic State is Necessary]. Denník N. August 25, 2015, 1/131, 11.

Dajú sa Hirošima a Nagasaki obhájiť? [Was the Bombing of Hiroshima and Nagasaki Justified?]. Denník N. August 6, 2015, 1/131, 11.

Na obranu náboženskej slobody [In Defense of Religious Freedom]. Denník N. July 30, 2015, 1/126, 11.

O náboženskej gramotnosti [On Religious Literacy]. Denník N. July 16, 2015, 1/116, 11. 

Eutanázia je nesprávna odpoveď na správnu otázku [Euthanasia is the Wrong Answer to the Right Question]. Denník N. June 16, 2015, 1/94, 11.

Chicago má víťazné typy aj v kancelárii [The Chicago Blackhawks Front Office as a Key to Success]. Denník N. June 3, 2015, 1/85, 15.

Smrtiace more a studené srdcia [The Deadly Sea and Cold Hearts]. SME. May 29, 2015. 

Zlyhanie cirkvi a kresťanský heroizmus [The Failure of the Church and Christian Heroism]. Denník N. May 18, 2015, 1/73, 11.

Za čo Američania môžu a za čo nie [American Responsibility in the World]. Denník N. May 6, 2015, 1/66, 11. 

Potrebujú ľudské práva Boha? [Does Human Rights Need God?]. Postoy. April 30, 2015.

Nelegitímna morálna voľba vo vojne proti terorizmu [Illegitimate Moral Choice in the War Against Terorism]. Denník N. April 13, 2015, 1/50, 11.

Kde je Martin Luther King, Jr., keď ho potrebujeme? [Where is Martin Luther King, Jr. When We Need Him?]. Denník N. April 7, 2015, 1/46, 10.

Ako ďaleko je oltár od tronu? [The Distance Between the Altar and the Throne]. SME. March 17, 2015.

Aké je miesto cirkvi vo verejnom priestore [Church in the Public Square]. Denník N. March 6, 2015, 1/26, 10.

Antikatolicizmus – posledný prijateľný predsudok? [Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice?]. Denník N. February 18, 2015, 1/14, 11.

Referendum nie je len o výsledku [The Referendum Is Not Just About the Outcome]. SME. December 23, 2014, 22/194, 13.

Vianoce ako výzva na prijatie [Christmas as a Call to Acceptance]. SME. December 8, 2014, 22/281, 13.

Financovanie cirkví na Slovensku [Financing Churches in Slovakia]. SME. November 21, 2014, 22/267, 11.

Slovenský deň nezávislosti: spomienky na November 1989 [Slovak Independence Day: Memories of November 1989]. Postoy. November 17, 2014.

Náboženstvo a politika [Religion and Politics]. SME. November 4, 2014, 22/253, 13.

Spravodlivá vojna proti Islamskému štátu [Just War Against the Islamic State]. SME. October 17, 2014, 22/239, 13. 

Prečo je rozruch okolo červenokožcov? [Why so Much Fuss About the "Redskins"?]. SME. October 13, 2014, 22/235, 13.

Zápas ideí o slobode [The Battle of Ideas about Freedom]. SME. September 17, 2014, 22/213, 13.

Keď si spoločnosť váži spravodlivosť [When Society Values Justice]. SME. August 27, 2014, 22/198, 11.

Ľudská prirodzenosť a politika: Kde je Reinhold Niebuhr keď ho potrebujeme? [Human Nature and Politics: Where is Reinhold Niebuhr When We Need Him?]. Postoy. August 27, 2014. 

Náboženstvo rodičov a najlepší záujem dieťaťa [The Parents’ Religion and the Best Interest of the Child]. Postoy. June 30, 2014.

Etika vojny a mieru [The Ethics of War and Peace]. Postoy. June 9, 2014.

Manželstvo na križovatke [Marriage at a Crossroads]. Postoy. January 27, 2013. 

     Republished: Nové noviny centrum: noviny o ľudovej politike a spoločnosti. IV-138, January 29, 2014.

Modlitba o milosť, odvahu a múdrosť [The Serenity Prayer]. Postoy. December 16, 2013.

Inšpirujúce vodcovstvo a verejná služba [Inspiring Leadership and Public Service]. Postoy. December 2, 2013. 

Dar slobody, bremeno zodpovednosti: Úloha cirkvi vo svete [The Gift of Freedom and the Burden of Responsibility]. Postoy. November 19, 2013. 

Jean Bethke Elshtain, Václav Havel, and the Ethics of ResponsibilityCapital Commentary. The Center for Public Justice, Washington, D.C., October 4, 2013.

Jean Bethke Elshtainová: žena demokratickej povahy a morálnej odvahy [Jean Bethke Elshtain: A Woman of Democratic Temperament and Moral Courage]. Postoy. October 16, 2013.

Financing Churches in Slovakia: Debate and DilemmaSightings: Religion in Public Life. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, June 2, 2011.

     Republished: The Being Blog. American Public Media, June 2, 2011.

     Republished: Newsletter: Slovak American Society of Washington, D.C., July 2011.

Reakcia Ľubomíra M. Ondráška na článok Ústav pre vzťahy štátu a cirkví nečakané končíPostoy. May 4, 2011. 

Religious Registration in the Slovak Republic: Constitutional yet Patently ProblematicSightings: Religion in Public Life. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, March 18, 2010.

     Republished: Ekklesia. London, UK, March 18, 2010.

The Velvet Prophet: Václav Havel and His Message of ResponsibilitySightings: Religion in Public Life. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, November 19, 2009.

bottom of page