top of page

SCHOLARLY AND PROFESSIONAL ARTICLES & BOOK REVIEWS

Screen Captures86.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Spolu na ceste“: základné aspekty vzťahu učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí. In: Testimonium Fidei. Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, Volume VIII, Number 2, 2020, 49-61.

 

Screen Shot 2020-10-28 at 10.57.31 PM.pn

Lubomir Martin Ondrasek and Ján Juran: A Reflection on Religion and Churches in Slovakia 30 Years After the Fall of CommunismOccasional Papers on Religion in Eastern Europe. George Fox University. Volume XL, Issue 8, 2020, 1-37.

Article,Spirituality Studies.png

Lubomir Martin Ondrasek: Spiritual Autobiography: A Vehicle for Religious and Ethical TransformationSpirituality Studies. Košice, SK: The Society for Spiritual Studies, Fall 2017, Volume 3, Issue 2, 2-7.

Article,Dingir.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Sprísnenie cirkevného zákona na Slovensku [Tightining Church Law in Slovakia]. Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně. Prague, CZ: Dingir, XX, 3/2017, 81.

 

Article,OPREE,2017.png

Lubomir Martin Ondrasek: Slovakia’s New Religious Registration Law is a Step in the Wrong DirectionOccasional Papers on Religion in Eastern Europe. George Fox University. Volume XXXVII, Issue 3, 2017, 34-38. Originally published: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, March 1, 2017.

Article,Providence.png

Lubomir Martin Ondrasek: Jean Bethke Elshtain: An Augustinian at WarProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, Winter 2017, Issue 6, 66-71.

fbolhvewyk.10184.20130812.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Verejné angažovanie sa kresťanov: Ponaučenie od Jean Bethke Elshtainovej  [Public Engagement of Christians: Lessons from Jean Bethke Elshtain]. Konzervatívny denník Postoj. June 5, 2016.

Article,OPREE,2015.png

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Valčo, M. and Slivka, D. (eds.), Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities (Salem, VA: Center for Religion and Society, 2012) In: Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. George Fox University. Volume XXXV, Issue 3, 2015, 60-66.

Article,Rozmer,2015,1.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Ulf Ekman: Z Uppsaly to Ríma [Ulf Ekman: From Uppsala to Rome]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVIII, 1/2015, 24-27.

 

Article,Rozmer,2014,4.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Pochybný zápas proti neviditeľnému nepriateľovi [Dubious Struggle Against an Invisible Adversary]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVII, 4/2014, 12-17.

 

Article,Rozmer,2014,3.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Charizmatické prejavy Ducha Svätého? [Charismatic Manifestations of the Holy Spirit?]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVII, 3/2014, 7-12.

 

BookScanCenter_1.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Review of Ivan Koniar, Tradícia spravodlivej vojny: teória alebo teórie? (Ružomberok, SK: Verbum, 2011). In: Testimonium Fidei. Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, Volume II, Number 2, 2014, 292-294.

 

Article,Rozmer,2013,1.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Pentekostalizmus ako globálne náboženské hnutie [Pentecostalism as a Global Religious Movement]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVI, 1/2013,  27-32.

 

Article,Politics and Religion,2011.png

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financing Churches and Religious Societies in 21st Century (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010). In: Politics and Religion. Volume V, Number 1, Spring 2011, 143-146.

Article,OPREE,2011.png

Lubomir Martin Ondrasek and Noema Bradnanska OndrasekReview of Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010) and Moravčíková, M. (ed.), Reštitúcie cirkevného majetku (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010). In: Religion in Eastern Europe. Volume XXXI, Number 1, February 2011, 45-46.

Article,OPREE,2009.png

Lubomir Martin Ondrasek: On Religious Freedom in the Slovak RepublicReligion in Eastern Europe. Volume XXIX, Number 3, August 2009, 1-9.

BookScanCenter_8.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Pentekostalizmus a spoločenská angažovanosť: Esej pri príležitosti 80. narodenín profesora Harveyho Coxa [Pentecostalism and Social Engagement: Essay on the Occasion of Professor Harvey Cox‘s 80th Birthday]. In: Evanjelikálny teologický časopis. Banská Bystrica, SK: Faculty of Education, Matej Bel University, 1/2009, 36-48.

BookScanCenter_8.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Review of Cox, H., When Jesus Came to Harvard: Making Moral Choices Today  (New York: Houghton Mifflin Company, 2004). In: Evanjelikálny teologický časopis. Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, 1/2009, 76-78.

Screen Shot 2019-01-12 at 10.56.25 PM.pn

Noema Brádňanská Ondrášek and Dana Hanesová. Miniknižky v kresťanskom vyučovaní [Minibooks in Christian Education]. Katechetické listy KETM, séria č. 3. Banská Bystrica, SK: ZEC v SR a KETM PF UMB, 2009.

Article,H-Net,2008.png

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Miller, D. E. and Yamamori, T., Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement (Berkeley, CA: University of California Press, 2007). In: H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences. December, 2008, 1-4. Review commisioned by Gene Mills.

bottom of page