SCHOLARLY AND PROFESSIONAL ARTICLES & BOOK REVIEWS

Lubomir Martin Ondrasek: Spiritual Autobiography: A Vehicle for Religious and Ethical TransformationSpirituality Studies. Košice, SK: The Society for Spiritual Studies, Fall 2017, Volume 3, Issue 2, 2-7.

Ľubomír Martin Ondrášek: Sprísnenie cirkevného zákona na Slovensku [Tightining Church Law in Slovakia]. Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně. Prague, CZ: Dingir, XX, 3/2017, 81.

 

Lubomir Martin Ondrasek: Slovakia’s New Religious Registration Law is a Step in the Wrong DirectionOccasional Papers on Religion in Eastern Europe. George Fox University. Volume XXXVII, Issue 3, 2017, 34-38. Originally published: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, March 1, 2017.

Lubomir Martin Ondrasek: Jean Bethke Elshtain: An Augustinian at WarProvidence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy. Washington, DC: Institute on Religion & Democracy, Winter 2017, Issue 6, 66-71.

Ľubomír Martin Ondrášek: Verejné angažovanie sa kresťanov: Ponaučenie od Jean Bethke Elshtainovej  [Public Engagement of Christians: Lessons from Jean Bethke Elshtain]. Konzervatívny denník Postoj. June 5, 2016.

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Valčo, M. and Slivka, D. (eds.), Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities (Salem, VA: Center for Religion and Society, 2012) In: Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. George Fox University. Volume XXXV, Issue 3, 2015, 60-66.

Ľubomír Martin Ondrášek: Ulf Ekman: Z Uppsaly to Ríma [Ulf Ekman: From Uppsala to Rome]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVIII, 1/2015, 24-27.

 

Ľubomír Martin Ondrášek: Pochybný zápas proti neviditeľnému nepriateľovi [Dubious Struggle Against an Invisible Adversary]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVII, 4/2014, 12-17.

 

Ľubomír Martin Ondrášek: Charizmatické prejavy Ducha Svätého? [Charismatic Manifestations of the Holy Spirit?]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVII, 3/2014, 7-12.

 

Ľubomír Martin Ondrášek: Review of Ivan Koniar, Tradícia spravodlivej vojny: teória alebo teórie? (Ružomberok, SK: Verbum, 2011). In: Testimonium Fidei. Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, Volume II, Number 2, 2014, 292-294.

 

Ľubomír Martin Ondrášek: Pentekostalizmus ako globálne náboženské hnutie [Pentecostalism as a Global Religious Movement]. Rozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XVI, 1/2013,  27-32.

 

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financing Churches and Religious Societies in 21st Century (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010). In: Politics and Religion. Volume V, Number 1, Spring 2011, 143-146.

Lubomir Martin Ondrasek and Noema Bradnanska OndrasekReview of Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010) and Moravčíková, M. (ed.), Reštitúcie cirkevného majetku (Bratislava, SK: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010). In: Religion in Eastern Europe. Volume XXXI, Number 1, February 2011, 45-46.

Lubomir Martin Ondrasek: On Religious Freedom in the Slovak RepublicReligion in Eastern Europe. Volume XXIX, Number 3, August 2009, 1-9.

Ľubomír Martin Ondrášek: Pentekostalizmus a spoločenská angažovanosť: Esej pri príležitosti 80. narodenín profesora Harveyho Coxa [Pentecostalism and Social Engagement: Essay on the Occasion of Professor Harvey Cox‘s 80th Birthday]. In: Evanjelikálny teologický časopis. Banská Bystrica, SK: Faculty of Education, Matej Bel University, 1/2009, 36-48.

Ľubomír Martin Ondrášek: Review of Cox, H., When Jesus Came to Harvard: Making Moral Choices Today  (New York: Houghton Mifflin Company, 2004). In: Evanjelikálny teologický časopis. Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, 1/2009, 76-78.

Noema Brádňanská Ondrášek and Dana Hanesová. Miniknižky v kresťanskom vyučovaní [Minibooks in Christian Education]. Katechetické listy KETM, séria č. 3. Banská Bystrica, SK: ZEC v SR a KETM PF UMB, 2009.

Lubomir Martin Ondrasek: Review of Miller, D. E. and Yamamori, T., Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement (Berkeley, CA: University of California Press, 2007). In: H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences. December, 2008, 1-4. Review commisioned by Gene Mills.

©2020 Acta Sanctorum, Inc., 5559 South Kimbark Avenue, Chicago, IL 60637