top of page

INTERVIEWS

Lubomir Martin Ondrasek

Tri piliere dobrej spoločnosti. .týždeň. Bratislava, SK: W Press, 6/2022, 17-21. Published online under the title “Verejný teológ z Chicaga: Tri piliere dobrej spoločnosti” on January 31, 2022.

Som duchovným pútnikom. A budem ním aj naďalej. Konzervatívny denník Postoj. December 6, 2020.

Sú nebezpeční? Minister Krajčí kvôli viere čelí podobnej kritike ako Obama, naznačuje teológ. Plus 7 dní. Bratislava, SK: News and Media Holding, 21/2020, 13. An extended version of the interview published online on May 26, 2020.

Teológia vo verejnom priestore (Three-part interview on Theology in the Public Square). Slovenský evanjelikálny inštitút. www.sevin.sk. May 3, 2018; September 16, 2018; March 6, 2019.

Láska dokáže zázrakyRozsievač: Časopis Bratskej jednoty baptistov. Bratislava, SK: Bratská jednota baptistov, 9/2017, 7.

Nestačí len správne veriť, treba aj správne žiťkosturiak.com. May 23, 2017.

Fanúšikom martinského hokeja aj v ChicaguMartinsko – Turčianskoteplicko. Martin, SK: regionPress, 48/2013, 12-13.

PentekostalizmusRádio Lumen. Ružomberk, SK. October 16, 2012.

Zázraky, démoni a triumfálna vieraRozmer: Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Bratislava, SK: Ecumenical Council of Churches, XIV, 3/2011, 21-24.

Recording Voices & Documenting Memories of Czech & Slovak AmericansNational Czech and Slovak Museum & Library. Cedar Rapids, IA. November 28, 2011.

Aj v Amerike srdcom MartinčanMartinsko – Turčianskoteplicko. Martin, SK: regionPress, 30/2011, 5.

Pentekostalizmus je náboženstvom srdcaPostoy. June 28, 2011. Republished: Cirkevné listy. Liptovský Mikuláš, SK: Tranoscius, CXXXV, 9/2011, 4-8.

Noema Bradnanska Ondrasek

Krátky rozhovor s Noemou Brádňanskou Ondrášek (Short interview with Noema Bradnanska Ondrasek). Pracujem s deťmi

https://pracujemsdetmi.sk/rozhovor/kratky-rozhovor-s-noemou-bradnanskou-ondrasek/. February 10, 2020.

SELECTED CITATIONS AND MENTIONS

Lubomir Martin Ondrasek

ADF International. “Slovakia. Universal Periodic Review - Third Cycle, Submission to the 32nd session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review Working Group.” Geneva Switzerland, January 2019, 2, 3. Cited: “Slovakia’s New Religious Registration Law Is a Step in the Wrong Direction.”

Amouri, Baya. “The Impacts of Cultural, Religious, and Ethical Factors on Legal Regulations Related to Migration (Special Focus on the Visegrád Group).” Jog-erkölcs-kultúra.(Szeged, HU: SZTE Egyetemi Kiadványok, 10/2020), 20. Cited: “Slovakia’s New Religious Registration Law is a Step in the Wrong Direction.” 

Arcay, David A. Escobar. “Review of Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti  & Church and Society: Towards Responsible Engagement.” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (Newberg, OR: George Fox University, Volume 34, Number 1, 2017), 54-57.

Baláž, Jakub. “Odídenci sa boja prekliatia: Kresťanské spoločenstvo, v ktorom prednáša Bartalos, má manipulovať členmi, tí mu dávajú peniaze.” Interez.sk. April 27, 2023. Cited: Expert Opinion (2013) originally quoted in Štandard

Batka, Ľubomír. “Problém charizmatického hnutia či problém chariziem?” In: Miloš Klátik (ed.), Misia a charizmatické hnutia (Liptovský Mikuláš, SK: Tranoscius, 2012), 155. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Bednár, Jozef. “Cirkvi s pečiatkou: Čo musia splniť, aby ich štát zaregistroval?” Život (April 17, 2014). Cited: Reference made to Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Bubelová, Kamila. “Svoboda myšlení dítěte versus právo na výchovu.” In: Moravčíková, M. (ed.), Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa (Prague, CZ: Leges, 2014), 17. Citation: Expression of gratitude for scholarly assistance.

Burešová, Elena. Eutanázia je nesprávna odpoveď na správnu otázku.” Fórum života (website). June 18, 2020. Cited: “Eutanázia je nesprávna odpoveď na správnu otázku.”

Bútora, Martin. A back cover blurb. See: Kresťanstvo, etika a verejný život: Zbierka publicistických esejí 2014-2017.

Buzalic, Alexandru. Review of Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti  & Church and Society: Towards Responsible Engagement. Philosophy and Canon Law (Katowice, PL: University of Silesia, Number 2, 2016), 279-280.

Carter, Joe. “A Brief Introduction to the Just War Tradition: Jus in Bello.” The Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention (website). August 24, 2017. Cited: “Jean Bethke Elshtain: An Augustinian at War.”

Cillingová, Veronika, Eva Bútorová, Dáša Nováčiková and Jitka Rožnová. Current Issues in the Slovak Mass Media (Berlin, DE: Peter Lang Verlag, 2019), 78, 79, 82, 86, 87, 90. Cited: “Čo nám návšteva dalajlámu pripomenula o Robertovi Ficovi.”

Cranmer, Frank. “The Statement of Principles of Christian Law: A Quaker Perspective.” Ecclesiastical Law Journal (Cambridge, UK: Cambridge University Press, Volume 20, Issue 3, September 2018), 303. Cited: “Slovakia’s New Religious Registration Law Is a Step in the Wrong Direction.”

Čikovský, Konštantín. “Newsfilter N.” Denník N, January 11, 2017. Cited: “Cirkev nesmie mlčať, keď sa deje nesprávosť.”

Demeter, Matúš and Ivana Vajdová. “Hnutie Haré Krišna (ISKCON) v obci Abranovce. K otázke socio-kultúrnej interakcie majoritného (kresťanského) obyvateľstva a miestnej komunity Haré Krišna,” in Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spirituality v kontexte postmoderny (Prešov, SK: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010), 125-126. Cited: Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Dobrovodský, Róbert. “Najlepší záujem dieťaťa vo svetle slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania.” In: Michaela Moravčíková (ed.), Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií (Prague, CZ: Leges, 2017), 72. Cited: “Náboženstvo rodičov a najlepší záujem dieťaťa.”

Doellinger, David. Turning Prayers into Protests: Religious-based Activism and Its Challenge to State Power in Socialist Slovakia and East Germany (Budapest, New York: Central European University Press, 2013), 250-251. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Ďatelinka, Anton. “Pentekostálne a neocharizmatické spoločenstvá verzus Katolícka liturgia.” In: Peter Kondrla (ed.), Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia (Nitra, SK: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020), 244-245. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Elshtain, Jean Bethke. Endorsement of Acta Sanctorum, Inc. (2009). See: www.actsan.org

Erickson, Debra. “Jean Bethke Elshtain and Religion: The Scholar Who Would Not Be Constrained (1941-2013).” Sightings: Religion in Public Life, November 14, 2013. Cited: “Jean Bethke Elshtain, Václav Havel, And The Ethics Of Responsibility.”

Fetzer, Joel S. “Anti-Corruption Attitudes in Post-Communist Slovakia: “Hellfire and Deviance” or Political Socialization?” lovak Journal of Political Sciences (23/1, October 2023), 20. Cited: “A  Reflection on  Religion and Churches in Slovakia 30 Years After the Fall of Communism.”

Floris, Pierangela.Ateismo e Costituzione.” Quaderni di diritto e política ecclesiastica (Bologna, IT: Società editrice il Mulino, Volume 19, Number 1, April 2011), 90. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Franc, Aleš. Pastýři s dobrými úmysly: Preventívna pastorálna pomoc ľuďom, ktorí rozmýšľajú o odchode z aberantného spoločenstva veriacich (Brno, CZ: Biblická Apologetika, 2012), 4, 33. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Gazda, Imrich. “Súd potvrdil odmietnutie registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska.” Konzervatívny denník Postoj - Svet kresťanstva. April 13, 2023. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku, Expert Opinion (2013), and responses to the journalist’s queries.

Gregor, Martin. “Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva o uplatnení výhrady vo svedomí v zdravotníctve a jej slovenský kontext.” In: Jaroslav Benák (ed.), Cirkev a stát 2017 (Brno, CZ: Masarykova univerzita, 2017), 60. Cited: “Antikoncepcia a náboženská sloboda: Burwell proti Hobby Lobby.”

Gyárfášová, Oľga, Miroslava Hlinčíková and Martina Sekulová. “Slovakia: New Migration Flows and Challenges for Integration Policies.” In: Vít Novotný (ed.), Opening the Door?: Immigration and Integration in the European Union (Brussels, BE: Centre For European Studies, 2012), 297. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Halasová, Tereza. “Divergence české a slovenské konfesněprávní úpravy: vývoj od roku 2007,” Studie a texty Evangelické teologické fakulty: Teologická východiska evropské kulturní identity (26/2, 2015), 143. Cited: Registrácia Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska.

Halík, Tomáš. To že byl život? Z „podzemní církve“ do labyrintu svobody (Prague, CZ: Nakladatelství Lidové noviny, 2018), 304, 305. Cited: Summary of public theology and credit for stimulating a new way of self-reflection.

Hanus, Martin. “Týždenný výber.” Konzervatívny denník Postoj, June 21, 2020. Cited: “Prežije americká demokracia?”

Havelková, Mária. “The Amendment of the Religious Registration Law and Its Impact on Freedom of Religion in the Slovak Republic.” Public Governance, Administration and Financial Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe (Budapest, HU: Dialog Campus, Volume 3, Number 2, 2018), 39, 40, 42. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic” & “Slovakia’s New Religious Law is a Step in the Wrong Direction.”

Hidle, Harold. “Wanted! Ministers Who Know Jesus.” Focus (Southern New England District of the Southern New England District of the Assemblies of God: Volume 4, Number. 3, June/July 2000), 4. Cited: “What My Relationship to Jesus Christ Means to Me,” an essay written as a part of the credentialing process.

Chlup, Radek. Témata prací: Pentekostalismus v České republice (Univerzita Karlova, akademický rok vypsání 2019/2020). Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku.

Ilić, Angela. Churches in the Face of Political and Social Transition: German-Serbian Ecumenical Consultations 1999-2009 (Leipzig, DE: Evangelische Verlagsanstalt, 2014), 40. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Jáger, Róbert. “20. Nedeľa po ZSD (Lk 7,11-17).” Verbum Domini, October 9, 2015. Cited: “Ako americkí kresťania pomáhali utečencom a ako sa ‘mýlil’ kňaz Robin Williams.”

Jakimowicz-Pisarska, Iwona. “Katolicy i katolickość w polityce Słowaków –  państwo, partie i polityka. Wybrane zagadnienia.” Przegląd Religioznawczy (4/286, 2022), 85. Cited: “A  Reflection  on  Religion  and  Churches  in  Slovakia  30 Years After the Fall of Communism.”

Jašek, Petr. “Ján Figeľ pomohol z väzenia nielen mne, takého vyslanca Únia potrebuje.” Denník N, September 14, 2018. Cited: “Mal by Ján Figeľ pokračovať vo svojej funkcii?”

Jezný, Samuel. “Našim kresťanom na slobode záleží, len keď ide o nich.” Denník N, February 7, 2017. Cited: “Cirkvi nesmú mlčať, keď sa deje neprávosť.”

Juran, Ján. “Registrácia Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska.” In: Ľubomír Martin Ondrášek and Ivan Moďoroši (eds.), Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte (Ružomberok, SK: Catholic University in Ružomberok, 2013), 115-118. Cited: Expert Opinion (8/2010).

Kačmár, Rastislav. “Prečo sa v Chicagu toľko vraždí?” Denník N, February 1, 2017, 3/22, 7. Cited: Responses to the journalist’s queries.

Kentošová, Paula. “Jej radikálne názory prekvapili, spolu s ním ich dokonca prednáša: Spoločenstvo, v ktorom je Mária Bartalos s manželom Adriánom, nie je na Slovensku uznané ako cirkev.” Diva.sk. April 28, 2023. Cited: Expert Opinion (2013) originally quoted in daily Štandard.

Kassay, Štefan. Bližšie k človeku: autobiografická výpoveď o kontinuite života, o kariére a medziľudských vzťahoch (Bratislava, SK: Veda, 2020), 42-43. Cited: “Nad písaním vlastného epitafu.”

Klement, Martin, Gabriela Sasková and Pavol Zemko. Pôsobenie cirkvi v armáde (Trnava, SK: Ivona Matúšová, 2016), 62. Cited: “Etika vojny a mieru.”

Knižná revue: Mesačník o nových knihách. (Bratislava, SK: Literárne informačné centrum, XXVIII, 7-8/2018), 69. Cited: Kresťanstvo, etika a verejný život : Zbierka publicistických esejí 2014-2017.

Kováč, Martin. “Keď poslanci „na strane menšín“ hlasujú s väčšinou proti menšinám.” Denník N, January 31, 2017. Cited: “Cirkvi nesmú mlčať, keď sa deje neprávosť” & “Návrh SNS na prísnu registráciu cirkví je zlý.”

Košturiak, Ján. “Renesančný človek.” .týždeň (28/2019, July 8, 2019), 50. Cited: “Verejní teológovia: Kto sú a prečo ich potrebujeme?”

Kwon, David Chiwon. Justice After War: Jus Post Bellum in the 21st Century (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2023), xviii. Cited: Mentioned in Preface and Acknowledgments.

Lintner, Ľubomír. “Sme chorá, rozvrátená spoločnosť.” ParlamentéListy.sk (website), October 17, 2015. Cited: “Aký by mal byť postoj kresťanov k utečencom?”

Liptáková, Veronika. “Modlitby chvál ako prostriedok duchovného rastu.” In: Jiří C. Klimeš (ed.), Jednota v mnohosti (Olomouc, CZ: Nakladatelství Refugium Velehrad-Roma, 2015), 250. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

LiVecche, Marc. “Santa’s Bookcase: A Providence Guide to Yuletide Reading.” Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, December 20, 2016. Cited: Response to the editor’s query.

LiVecche, Marc, Mark Tooley and Mark Melton. “Marksism – No. 76: Olympics, Václav Havel, Integralist Foreign Policy” Providence. February 11, 2022. Cited: “Václav Havel: A Prophet to America.”

Matula, Jozef. Endorsement of Acta Sanctorum, Inc. (2009). See: www.actsan.org

Melton, Mark and Mark Tooley. Marksism – No. 73: US Freedom vs. China.” Providence. January 21, 2022. Cited: “Freedom in America: Long Taken for Granted, Now in Need of Defending.”

Mihová, Lenka. Review of Verejná teológia na Slovensku.” Literárny týždenník: Časopis Spolku slovenských spisovateľov  (Bratislava, SK: Kultúrno-literárna akadémia, Volume 33, Number 31 – 32, 2020), 21.

Mikulcová, Monika. “Minister v extáze.” Plus 7 dní. 21/2020, 12,13. Cited: Responses to the journalist’s queries.

Ministry of Culture of the Slovak Republic. “Rozhodnutie — MK-194/2018-260/4504” (March 13, 2018), 3-8, 11-13, 17-24, 26, 30-33, 36-41, 44-46. Cited: Expert Opinions (2010 & 2013), Research study “Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev,” and other relevant documents.

Moďoroši, Ivan. “Review of Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.” Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies (Leiden and Boston: Brill Academic Publishing, Volume 34, Number 3, 2012), 431-432.

Mojzes, Paul. “Patterns in Church-State Relations in Eastern Europe.” In: Mary Raber and Peter F. Penner (eds.), History and Mission in Europe: Continuing Conversation (Schwarzenfeld, DE: Neufeld Verlag, 2011), 272-274. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Moniz, Jorge Botelho. “A secularização na ultramodernidade católica européia: uma proposta de análise contextual e multidimensional do fenômeno da secularização.” Em Tese (Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina, 13:1, 2016), 203, 216. Cited: “Financing Churches in Slovakia: Debate and Dilemma.”

Morariu, Maxim. “Reflecţiile Arhiepiscopului Justinian Chira – o contribuţie românească la autobiografia spirituală.” TABOR: Romanian Review for Culture and Spirituality (Romania: Renaşterea Cluj, Volume 14, Number 6, 2020), 25. Cited: “Spiritual Autobiography: A Vehicle for Religious and Ethical Transformation.”

Moravčíková, Erika. “Ideologické hry na pravdu v ére postfaktuálnej.” Culturologica Slovaca. (Nitra, SK: Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF, Volume V, Number 1, 2020), 22-23. Cited: “Prežije americká demokracia?”

Moravčíková, Michaela. “Review of Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte.” Viera a život: Časopis pre Kresťanskú orientáciu (Trnava, SK: Dobrá kniha. Volume XXIII, Number 3, 2013), 97.

Mott, Stephen Charles. Endorsement of Acta Sanctorum, Inc. (2009). See: www.actsan.org

Nemec, Matúš. “Zmeny v právnej úprave financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike s prihliadnutím na právnu úpravu kanonického práva.” Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Bratislava, SK: Faculty of Law, Comenius University, 40:1, 2021), 173. Cited: “Dopady štátneho financovania cirkví na ich verejnú službu.”

Nešpor, Zdeněk R. & Zdeněk Vojtíšek. Encyklopedie menších křesťanských cirkví v České republice (Prague, CZ: Charles University Press, 2016), 313. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Obšitník, Lukáš. “Zasepa, Mikloško a Štasselová o dvoch rokoch pápeža Františka.” Postoy. March 16, 2015. Cited: Responses to the journalist’s queries.

Olexák, Peter. “Review of Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti  & Church and Society: Towards Responsible Engagement.” Studia Theologica (Olomouc, CZ: Palacký University, 2/2016), 185-191.

Olteanu, Simona. “A Study of the Autobiographical Genre in Saint Augustine’s Confessions.” Caesura (Oradea, Romania: Emanuel University Press, 8:1, 2021), 55-56. Cited: “Spiritual Autobiography: A Vehicle for Religious and Ethical Transformation.”

Orbanová, Eva. Náboženstvo a etika (Trnava, SK: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018), 84. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku.​“

Pataj, Roman. A back cover blurb. See: Kresťanstvo, etika a verejný život: Zbierka publicistických esejí 2014-2017.

Přibil, Stanislav. “Zwei offene Fragen der staatskirchenrechlichen Entwicklung in der Slowakei.“ In: Wilhelm Rees, María Roca und Balázs Schanda (eds.), Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten (Berlin, DE: Ducker & Humblot, 2013), 492. Cited: “Stav náboženskej slobody v Slovenskej republike: správa z letnej stáže 2008.”

Procházka, Pavel. Review of Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte.” Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně (Praha, CZ: Dingir, 4/2013), 144-145. 

Psárová, Miroslava. “Kultúrna vojna v médiách v kontexte bojov konzervatívnej a liberálnej strany.” Verbum: Časopis pre kresťanskú kultúru (Ružomberok, SK: Vydavateľstvo Katolíckej univerzity, Volume 30, Number 2, 2019), 58. Cited: Kresťanstvo, etika a verejný život.

Rakovský, Boris. “Extrémne prejavy a tendencie v neocharizmatických spoločenstvách hlásiacich sa k hnutiu viery.” In: Miloš Klátik (ed.), Misia a charizmatické hnutia (Liptovský Mikuláš, SK: Tranoscius, 2012), 178, 180, 181. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Reban, Milan. “The Catholic Church in the Post-1989 Czech Republic and Slovakia.” In: Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989 (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 57. Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Regional Court in Bratislava, “Rozsudok v mene Slovenskej republiky – 1S/160/2018-123,” (June 4, 2020), 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 23, 30-33. Cited: The court assessment of issues related to Expert Opinions (2010 & 2013).

Rogobete, Silvu E. “Exploring Connections Between the Self, Ethics and Politics in Postcommunist Apaces: A Continuing dialogue with the Late Jean Bethke Elshtain (1941 – 2013).” Religion, State and Society (London, UK: Routledge, Volume 43, Number 1, 2015), 5-6, 17. Cited: “Jean Bethke Elshtain, Václav Havel, and the Ethics of Responsibility.”

Rosík, Ondrej. “Konferencia o pentekostalizme sa konala na KU v Ružomberku.” Život cirkvi (Bratislava, SK: TK KBS, Ročník 19, 42/2012), 16.

Roštár, Silvester. “Hrozivé praktiky sekty?” Nový čas. Vol. 33, No. 119 (May 5, 2023), 12-13. Cited: Responses to the journalist’s queries.

Santa Clara University. Religion, Ethics, and Politics in World Affairs, “Eastern Europe, including historically Communist nations and the former Yugoslavia.” Cited: “On Religious Freedom in the Slovak Republic.”

Sarka, Robert. Stret spiritualít: Kresťanstvo v konfrontácii s magickým hnutím (Prešov, SK: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014), 121. Cited: “Svedectvo ako forma náboženského diskurzu: osobná reflexia o Pentekostalizme po dvadsiatich rokoch.”

Sohn, Michael. The Good of Recognition: Phenomenology, Ethics, and Religion in the Thought of Levinas and Ricoeur (Waco, TX: Baylor University Press, 2014), 8. Cited: Mentioned in Acknowledgments.

Steele, Jonathan D. “Christ Church Welcomes New Pastor” & “Seminar Offered on ‘Faith and the Problem of Evil.” Woonsocket Call (Woonsocket, RI, February 1, 2004), D-1 & D-4. Cited: Responses to the journalist’s queries.

Struhárik, Filip. “MediaBrifing: Takto vyzerá plán EÚ na boj proti dezinformáciám vo voľbách.” Denník N, December 7, 2018. Cited: “Dôveryhodnosť médií ovplyvňuje aj to, ako informujú o cirkvi.”

Supreme Administrative Court of the Slovak Republic. “Rozsudok v mene Slovenskej republiky – 6Sžk/33/2020,” May 4, 2023. 2, 3, 7-9, 13, 14, 16-18, 21-23, 34, 36, 37, 45, 47, 53-57, 59-64, 68-71. Cited: The court assessment of issues related to Expert Opinions (2010 & 2013).

Supreme Court of the Slovak Republic. “Rozsudok v mene Slovenskej republiky – 6Sž/16/2011,” 2-6, 8-11, 14-16, 20-21, 30-33. Cited: Expert Opinion (August 29/2010).

Škodová, Ivana. A book cover blurb. See: Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte.

Števkov, Peter. “Nepochopení kresťania či škodlivá sekta? Čo je problém spoločenstva Milosť.” Štandard. April 14, 2022. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev & Expert Opinions.

Štrasser, Ján. “Pod lupou Jána Štrassera: Principiálny pragmatizmus.” .týždeň (Bratislava, SK: W Press, 15/2016), 40. Cited: “Buďme k politikom féroví. Aj k tým z Mosta a zo Siete.”

Śleszyński Przemysław and Czapiewski Konrad (eds.). Visegrad Atlas (Warsaw, Poland: Wacław Felczak Polish-Hungarian Cooperation Institute & Polish Geographical Society, 2021), 294. Cited: “A Reflection on Religion and Churches in Slovakia 30 Years After the Fall of Communism.”

Takáč, Adam. “Má Figeľova funkcia zmysel? Čo ukázali dva roky.” Konzervatívny denník Postoj, October 3, 2018. Cited: “Mal by Ján Figeľ pokračovať vo svojej funkcii?”

Tkáčová, Hedviga. Problematika náboženského sektárstva na území Slovenska (Žilina, SK: University of Žilina, Faculty of Humanities, 2017), 25. Cited: Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev.

Tooley, Mark and Marc LiVecche. Marksism: Memorial Day, Czech Anti-Hatred, Russian Orthodoxy & Just War. Providence. May 27, 2022. Cited: “Extending Love in Response to Hatred and Humiliation.”

University of California Press. Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement. Cited: “Book Review – Far from Withdrawn from the World.”

Valčo, Michal. A back cover blurb. See: Kresťanstvo, etika a verejný život: Zbierka publicistických esejí 2014-2017.

Vatrálová Monika and Annamária Dömeová. “Len my budeme spasení, ostatné náboženstvá sú Antikristovo dielo. Znalci opísali, prečo je Bartalosovej spoločenstvo nebezpečné.” Aktuality.sk. April 28, 2023. Cited: Expert Opinion (2013).

Vékony, Dániel and Egdūnas Račius. Governance of religious diversity in Central Europe: A religious nationalism inspired illiberal turn in Hungary and Slovakia?” Ethnicities, Special Issue: Religious Diversity in Europe and Russia (Sage Journals, December 2023), 7. Cited: “A  Reflection on  Religion and Churches in Slovakia 30 Years After the Fall of Communism.”

Vik, Dalibor. Témata prací: Veřejná teologie (Univerzita Karlova, akademický rok vypsání 2019/2020). Cited: Verejná teológia na Slovensku.

Villafañe, Eldin. “Duch bez hraníc: Úvod do globálneho pentekostalizmu.” In: Ľubomír Martin Ondrášek and Ivan Moďoroši (eds.), Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte (Ružomberok, SK: Catholic University in Ružomberok, 2013), 24. Cited: “Pentecostal Spirituality: Transforming Power in the Global World.”

Williams, Kieran. Twitter Post. @KDWilliams7. March 21, 2022. Cited: Shared and commented on “Living in Truth Amid Ideological Falsehood and Political Hypocrisy.”

ZRNO: Zrelosť, nádej, orientácia (Prešov, SK: Vydavateľstvo Michala Vaška, XXIX, 2/2018), 24. Cited: Kresťanstvo, etika a verejný život: Zbierka publicistických esejí 2014-2017.

Noema Bradnanska Ondrasek

Bobrov, Nikita et al. Tanatológia a humánna tafonómia - etické a právne aspekty (Košice, SK: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016), 68. Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

Bosáková, Janka. “Výzvy pre katechetickú prácu v pluralitnej spoločnosti.” Cirkevné listy (Liptovský Mikuláš, SK: Tranoscius, Volume 136, 3/2012), 8. Cited: “Dobrodružné mučenie: Využitie mentálneho mapovania v kresťanskom vyučovaní.”

Bubeníková, Milina,  Katarína Milová and Alena Valancová. “Vplyv teoretických vedomostí na vnímanie smrti a umierania u študentov pomáhajúcich profesií.” In: Matúš Šucha, Miroslav Charvát and Vladimír Řehan (eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Sborník příspěvků (Olomouc, CZ: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009), 165-166. Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

Buza, Zsolt. “Moc evanjelia a metódy persuázie pri zvestovaní (Moc slov a moc Slova).” In: Kolektív, Viera v moc a moc viery. Zborník z teologickej konferencie konanej v Banskej Bystrici 13. marca 2007 (Banská Bystrica, SK: ZEC vo vydavateľstve Trian, 2007), s. 118. Cited: “Medziľudská komunikácia a komunikácia Božieho slova.”

Dobrovodský, Róbert and Eva Farkašová. “Výchovné opatrenia a ich význam v prevencii sociálnopatologických javov.” In: Sociálna prevencia (Bratislava: Národné osvetové centrum - kabinet sociálnej prevencie, Volume 12, 01/2017), 8. Cited: Výchova a vzdelávanie v kontexte rodičovskej autority a záujmu dieťaťa.

Hanesová, Dana. “Religiosity and Its Current Educational Context in Slovakia and in the Czech Republic.” Hungarian Educational Research Journal (Budapest: HU: Hungarian Educational Research Association, 2013, vol. 4, no. 3), 24. Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z: Zamerané na Generáciu Y.”

Hanesová, Dana and Daniela Masariková. “Revealing and Enhancing the Develoment of Children's Moral Values: Experience and Research.” 11th International Technology, Education and Development Conference (Valencia, Spain, 6-8 March 2017). Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z: Zamerané na Generáciu Y.” and “Niektoré aspekty obrazu Boha u detí a dospievajúcich.”

Hanesová, Dana, Pavel Hanes and Daniela Masariková. “Developing religious thinking using C. S. Lewis’s Chronicles of Narnia.” The Person and the Challenges [The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II] (Tarnów : The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in Tarnow, 2019, vol. 9, no. 2), 208. Cited: “From Generation Y to Generation Z: Focused on Generation Z.”

Jusko, Peter and Albín Masarik. “Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR (The Possibilities to Accompany the Dying and Bereaved in the Slovak Republic).” In: Radka Janebová (ed.), Spolupráce v sociální práci (Cooperation in Social Work). Sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce (Hradec Králové, CZ: Gaudeamus, 2013). Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich. 

Kasáčová Bronislava. “Teoretické východiská pedagogického skúmania detského poznania sveta.” In: Bronislava Kasáčová,  Mariana Cabanová et al., Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania (Banská Bystrica, SK: Belianum, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2016), 32. Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z: Zamerané na Generáciu Z.”

Masarik, Albín. Aby smútili s nádejou: vybrané aspekty pohrebných kázní (Brno, CZ: L. Marek, 2011). Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

Piętak. Stanislav. Ježíšovi metody vyučování. In: Jósef Szymeczek (ed.), Katechetika – historie – teologie. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, CZ: PF OU, 2003), 144-145. Cited: Dôrazy evanjelikalizmu vo výskume ‘Obraz Boha u detí’.

Poláková, Eva and Katarína Čižmáriková. Občianska rovnosť v teórii a vzdelávacej praxi (Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013), 97.  Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z: Zamerané na Generáciu Z.”

Pribula, Marek. “Socializácia člověka a teologické princípy pedagogiky.” In: Marek Pribula (ed.) Médiá, náboženstvo, edukácia (Prešov, SK: Pro Communio, 2007). Cited: “Motivácia a prekážky v službe katechétu.”

Procházka, Pavel. Pastorační péče se specifickým zaměřením (Praha, CZ: Institut vzdělávání ECM, 2016), 79-80. Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

Sirkovská, Dana. Dospívající a jejich vztah k organizovaným cirkvím (Praha, CZ: ECM, 2007). Cited: “Vplyv postmodernizmu na katechetickú výučbu.”

Šoltésová, Viktória. “Education, Religious Education a Religiosity of Roma Children in Slovakia.” In: Stala, J., Garmaz, J. (eds.) Strengthening Families (Kraków, PL: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, 2016) 328. Cited: “Theologizing with Children: Research on Children’s Images of God in Slovakia.

Švec, Štefan (ed.). Slovenská encyklopédia edukológie (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015), 1364. Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z: Zamerané na Generáciu Z.”

Tirpák, Peter. “Vybrané kognitívne a zážitkové východiská náboženskej výchovy.” Acta Educationis 2014 (Nowy Sacz, PL: Wydawnictvo Pasaže, 2014), 29. Cited: Vybrané katechetické metódy.

Tománek, Pavol. “Rodinná výchova a fenomén Generácia.” Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (Ružomberok: Katolícka univerzita, 2013), 30, 36. Cited: “Od Generácie Y ku Generácii Z.”

Vuksta, Vladimír. Rôzne aspekty utrpenia a hľadanie jeho významu z novozmluvného hľadiska. In: Testimonium Fidei (Banská Bystrica, SK: Department of Theology and Christian Education, Faculty of Education, Matej Bel University, Volume II, Number 2, 2014), 271. Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

Wojciechowski, Łukasz. P. and Viktória Babjaková“Necromarketing in the Media and Marketing Communications.” In: Social Communication (Rzeszow, PL: University of Information Technology and Management, Volume 2, Issue 2, 2015), s.16.  Cited: Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich.

bottom of page