top of page

CONTRIBUTIONS TO EDITED VOLUMES

hesla2021

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 13.-19. február [Daily Devotionals February 13-19]

In: Kolektív autorov. Heslá s úvahou na každý deň 2021. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2020. Published in two languages: Slovak and Serbian.

23183113_230-230-true.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 27.-31. júl, 20.-25 september [Daily Devotionals July 27-31, September 20-25]

In: Procházka, P. (ed.) Heslá s úvahou na každý deň 2020. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2019. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Screen Shot 2021-04-18 at 2.51.34 PM.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Dopady štátneho financovania cirkví na ich verejnú službu [Impacts of State Funding of Churches on Their Public Service]

In: Moravčíková, M., Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte[Financing Churches and Religious Societies in a Modern Democratic State]. Bratislava, SK: Wolters Kluwer, 2019, 41-48. ISBN: 978-80-571-0161-1.

Hesla 2018 ecm.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 22.-25. jún [Daily Devotionals June 22-25]

In: Procházka, P. (ed.) Heslá s úvahou na každý deň 2019. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2018. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Chapter,Migration.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Europe’s Migration and Refugee Crisis: In Defense of Realistic Idealism.

In: Dojčár, M. (ed.), Migration: Religions Without Borders – European and American Perspectives. Trnava, SK: University of Trnava, Faculty of Education, 2017, 27-39. 

Hesla 2018_24.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 22.-25. jún [Daily Devotionals June 22-25]

In: Procházka, P. (ed.), Heslá s úvahou na každý deň 2018. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2017, 90-92. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Hesla 2017_26.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 15.-21. máj [Daily Devotionals May 15-21]

In: Procházka, P. (ed.), Heslá s úvahou na každý deň 2017. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2016, 74-77. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Book,CS.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Augustiniánsky realizmus ako základ pre verejné angažovanie sa kresťanov: Ponaučenie od Jean Bethke Elshtainovej & Augustinian Realism as Foundation for Christian Public Engagement: Lessons from Jean Bethke Elshtain.

In: Ondrášek, Ľ. M. and Moďoroši, I., Cirkev a spoločnosť:  Smerom k zodpovednej angažovanosti  & Church and Society: Towards Responsible Engagement. Ružomberok, SK: Catholic University Press, 2015, 30-44 & 214-227. 

Chapter,Rozhodovacia cinnost.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Antikoncepcia a náboženská sloboda: Burwell v. Hobby Lobby [Contraception and Religious Freedom: Burwell v. Hobby Lobby].

In: Krošlák, D. and Moravčíková, M., Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Bratislava, SK: Wolters Kluwer, 2015, 66-75.

Hesla 2016 ecm.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 22.-29. február [Daily Devotionals February 22-29]

In: Procházka, P. (ed.), Heslá s úvahou na každý deň 2016. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2015, 33-37. Published in three languages: Slovak, Czech, and Serbian.

Konvergencie 2014_14.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Náboženský radikalizmus, náboženská sloboda a registrácia náboženských subjektov v Slovenskej republike [Religious Radicalism, Religious Freedom and Registration of Religious Subjects in the Slovak Republic].

In: Šmíd, M. and Moravčíková, M. (eds.), Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno cirkevných vzťahoch - dvadsať rokov od vzniku samostatnej SR a ČR. Trnava, SK: University of Trnava School of Law, 2014, 129-153.

Chapter,Nabozenske vyznanie.png

Ľubomír Martin Ondrášek and Noema Brádňanská Ondrášek: Výchova a vzdelávanie v kontexte rodičovskej autority a záujmu dieťaťa: Náboženská perspektíva [Upringing and Education in the Context of Parental Authority and Child’s Interest: A Religious Perspective].

In: Moravčíková, M. (ed.), Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. Prague, Czech Republic: Leges, 2014,  123-131.

Hesla 2015_30.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 1.-7. september [Daily Devotionals September 1-7]

In: Procházka, P. (ed.), Heslá s úvahou na každý deň 2015. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2014, 109-112. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Book,PNS.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Svedectvo ako forma náboženského diskurzu: osobná reflexia o Pentekostalizme po dvadsiatich rokoch [Testimony as a Form of Religious Discourse: Personal Reflection on Pentecostalism after Twenty Years].

In: Ondrášek, Ľ. M. and Moďoroši I. (eds.), Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok, SK: Catholic University in Ružomberok, 2013, 95-112.

Medzinarodne 2013_19.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek and Noema Brádňanská Ondrášek: Registrácia Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska [Registration of the Church Christian Fellowship of Slovakia].

In: Šmíd, M. and Moravčíková, M. (eds.), Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností. Trnava, SK: University of Trnava School of Law, 2013, 190-208.

Sub Specia_31.jpg

Noema Brádňanská and Dana Hanesová: Dieťa a jeho porozumenie trojjediného konceptu Boha [The Child's Understanding of the Concept of the Triune God].

In: Procházka, P. (ed.), Sub specie aeternitatis: Zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica, SK: Združenie evanjelikálnych cirkví Slovenskej republiky, 2013, 148-160.

Hesla 2014_28.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 8.-13. júl [Daily Devotionals July 8-13]

In: Procházka, P. (ed.), Heslá s úvahou na každý deň 2014. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2013, 85-97. Published in two languages: Slovak and Serbian.

Od generacie Y_21.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek: Od generácie Y ku generácii Z: zamerané na generáciu Y [From Generation Y to Generation Z: Focusing on Generation Y] and Od generácie Y ku generácii Z: zamerané na generáciu Z [From Generation Y to Generation Z: Focusing on Generation Z]. 

In: Hanesová, D. and Šoltésová, V. (eds.), Od generácie Y ku generácii Z. Banská Bystrica, SK: UMB PF KTK, 2012, 9-26 and 114-141.

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 26.-30. november [Daily Devotionals November 26-30]

In: Procházka, P. (ed.) Heslá s úvahou na každý deň 2013. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2012, 151-153. Published in three languages: Slovak, Czech, and Serbian.

Chapter,Nova religiozita.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Pentekostálna spiritualita: transformujúca moc v globálnom svete./Pentecostal Spirituality: Transforming Power in the Global World.

In: Moravčíková, M. and Nádaská, K. (eds.), Nová Religiozita/New Religiosity. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2011, 146-168/169-191.

Symmetrical Communication_17.jpg

Noema Brádňanská Ondrášek and Dana Hanesová: Theologizing with Children: Research on Children's Image of God in Slovakia.

In: Kraft, F., Roose, H., Bűttner, G. (eds.) Symmetrical Communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe. Loccum, Germany: Religionspädagogisches Institut, 2011, 75 – 84.

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 26.-30. september [Daily Devotionals September 26-30]

In: Procházka, P. (ed.) Heslá s úvahou na každý deň 2012. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2011, 121-123. Published in three languages: Slovak, Czech, and Serbian.

Chapter,Financovanie.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Cirkvi a náboženské organizácie v USA ako partneri federálnej vlády pri riešení sociálnych problémov 21. storočia [Churches and Religious Organizations in the U.S. as Government Partners in Addressing the 21st Century Social Issues].

In: Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2010, 271-283.

Chapter,Financing.png

Ľubomír Martin Ondrášek: Churches and Religious Organizations in the U.S. as Government Partners in Addressing the 21st Century Social Issues.

In: Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Financing Churches and Religious Societies in the 21st Century. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2010, 269-280.

BookScanCenter_10.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Reinhold Niebuhr: renesancia zabudnutého proroka [Reinhold Niebuhr: A Renaissance of the Forgotten Prophet].

In: Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2009. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2010, 294-304.

Noema Brádňanská Ondrášek: Teologické úvahy 26.-30. apríl [Daily Devotionals April 26-30]

In: Procházka, P. (ed.) Heslá s úvahou na každý deň 2011. Bratislava, SK: Vydavateľstvo ECM, 2010, 58-60. Published in three languages: Slovak, Czech, and Serbian.

Rocenka 2008_12.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek: Stav náboženskej slobody v Slovenskej republike: správa z letnej stáže 2008 [Status of Religious Freedom in the Slovak Republic: Human Rights Report - Summer 2008].

In: Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2008. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2009, 150-170.

Rocenka 2008_12.jpg

Ľubomír Martin Ondrášek and Noema Brádňanská: Vaše dcéry budú prorokovať: historický míľnik v dejinách Apoštolskej cirkvi a výzvy pre slovenský pentekostalizmus [Your Daughters Shall Prophesize: Historical Milestone in the History of the Apostolic Church (Assemblies of God) and Challenges for Slovak Pentecostalism].

In: Moravčíková, M. and Valová, E. (eds.), Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2008. Bratislava, SK: Institute for State-Church Relations, 2009, 242-249.

bottom of page